Algemene informatie

crop-african-american-student-studying-craters-of-moon-on-3825569 Voor wie?
Bij het opgroeien en in de ontwikkeling van kinderen gebeurt het wel eens dat er behoefte bestaat bij het ondersteunen van kind, ouder of professional. Op het moment dat er moeilijkheden ontstaan in het leven van een kind kan Alesco een handreiking bieden. Alesco heeft een brede expertise voor het begeleiden van jonge kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsvoorsprong tot aan (vermoedelijk) hoogbegaafde jongvolwassenen (leeftijd 3 tot circa 23 jaar). Voor onderwijsprofessionals kunnen er op het gebied van professionalisering en passend onderwijs interventies geboden worden die hoogbegaafde kinderen ondersteunen.
Screen Shot 2020-07-11 at 12.54.46 Wat doen we?
Na het inventariseren van de hulpvraag kunnen er verschillende routes bewandeld worden. Bij Alesco kunt u terecht voor o.a. intelligentieonderzoek, behandeling, begeleiding, passend onderwijs, coaching en/of ondersteuning. Het behoort tot het doel van Alesco om de eigen krachten en mogelijkheden (terug) te vinden. Hoogbegaafde kinderen kunnen met de juiste ondersteuning tot in hun potentie komen, daar streven we naar!
Om passend onderwijs te bieden zijn er momenteel voor kinderen in de voorschoolse leeftijd tot groep 6 externe plusklassen. Deze vinden in het weekend plaats. Scholen kunnen ook op locatie een plusklasaanbod gefaciliteerd krijgen of een verzoek indienen voor individuele begeleiding van een hoogbegaafd kind. Het ontwerpend en onderzoekend leren staat centraal in het plusklasaanbod.
Het opvoeden van (hoogbegaafde) kinderen levert onderweg vaak vraagstukken en worstelingen op. De intensiteiten van het opvoeden van een hoogbegaafde kind leveren nog wel eens moeilijkheden op. Bij Alesco kunt u op korte termijn terecht voor begeleiding.
Wanneer (vermoedelijk hoogbegaafde) kinderen vastlopen op school en/of er onvoldoende duidelijk is wat de ondersteuningsbehoeften zijn kan er onderzoek plaatsvinden. Soms vraagt toegang tot het hoogbegaafdheidsonderwijs om een intelligentieonderzoek of kan bijvoorbeeld onderzoek naar het didactisch niveau, executief functioneren en/of sociaal emotioneel onderzoek nuttig zijn. Deze onderzoeken kunnen op korte termijn ingepland worden voor kinderen in de leeftijd tussen 3 en 20 jaar. Intelligentieonderzoek wordt echter pas geadviseerd met de leeftijd van 6 maar kan indien nodig eerder wel al afgenomen worden.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).