Psychologisch onderzoek

Om het ontwikkelingsniveau van uw (vermoedelijk hoogbegaafde) kind in kaart te brengen is het mogelijk om psychologisch onderzoek te verrichten. Uw kind zal getest worden door een orthopedagoog (tevens leerkracht) met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Hiervoor zal uw kind gedurende één of twee onderzoeks ochtenden verschillende opdrachten uitvoeren die een beeld zullen schetsen van zijn/haar cognitieve capaciteiten. U kunt er ook voor kiezen om uw kind (deels) mee te laten draaien met de plusklas zodat de onderzoekster de bevindingen uit de plusklas kan integreren in het onderzoeksverslag. Een ander voordeel is dat uw kind de onderzoekster leert kennen en dus niet door een vreemde ‘getest’ zal worden.

Plusklas Alesco

Alesco biedt plusklassen aan kinderen van 2 tot 12 jaar. Deze plusklassen zijn bedoeld voor kinderen die een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong hebben, (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn of wel wat uitdaging kunnen gebruiken. De plusklassen kunnen extern (in Leiden) of intern (op school) worden aangeboden.

Weekendprogramma’s bij Alesco (externe plusklas)

Naargelang het didactisch niveau van uw kind kan hij/zij in het weekend terecht in één van de plusklasgroepen. Heeft uw kind een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong, is hij/zij hoogbegaafd of heeft het gewoon behoefte aan uitdaging dan is uw kind van harte welkom. Om alle kinderen tot hun potentie te laten komen is ervoor gekozen om niet meer dan 6 leerlingen per klasje toe te laten. Na elke vier plusklas sessies kunt u een afspraak inplannen met de leerkracht om zo vorderingen, zorgen e.d. te bespreken.

Plusklas primair onderwijs (interne plusklas)

De laatste decenia is er gezocht naar onderwijsvormen die passender zijn voor het Nederlands onderwijs. Wetenschappelijke evidentie heeft aangetoond dat autonomie en de uniciteit van leerlingen bijdragen aan talentontwikkeling, welbevinden en het verwerven van autodidactische vaardigheden. Vanuit het Ontwerpend en Onderzoekend leren kom ik bij u op school om vanuit deze onderwijsinnovatie les te geven aan kinderen die wel wat uitdaging kunnen gebruiken. Deze manier van kennis verwerven bevordert zelfredzaamheid.

Sommige leerlingen hebben meer nodig dan verrijking en het compacten van leerstof.  Bij Alesco bestaat er de mogelijkheid dat ik voor een dagdeel in de week op locatie een Plusklas verzorgt. De Plusklas is meer dan een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Het komt regelmatig voor dat leerkrachten onvoldoende kennis hebben van de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen (Bakker en Busato, 2008). Hiermee vormt de plusklas een essentiele bijdrage aan het tegemoetkomen van de onderwijsbehoeften van een specifieke populatie.

Bij Alesco worden (hoog)begaafde leerlingen uitgedaagd vanuit het onderzoekend en ontwerpend leren. Het TASC-model welke speciaal is ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen wordt o.a. gebruikt voor het systematisch verkennen, opzetten, uitvoeren en presenteren van het onderzoek. Hiermee wordt het proces van wetenschappelijk denken aangeleerd.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).