Kleuterplusklas

Kleuterplusklasje 

Kinderen leren door spel. Spelenderwijs leren is de beste basis die kinderen op deze leeftijd kunnen hebben voor hun toekomstig schoolsucces. Dit spel kan vanzelf ontstaan maar beter nog begeleid worden. Zeker voor kinderen met een voorsprong is het belangrijk dat dit spel niet inhoudsloos is maar ze prikkelt en uitdaagt om verder te denken. Bij Alesco gaan we uit van de interesses van het kind maar bieden we wel begeleiding aan zodat het kind spelenderwijs de wereld onderzoekt en ontdekt. Middels thema’s zoals de ruimte, het lichaam en de prehistorie worden er passende, begeleidende activiteiten en spelletjes bedacht die inspelen op de behoefte van uw kind. Alesco biedt hiermee een leeromgeving die de ontwikkeling van uw kind uitdaagt, bijdraagt aan oplossingsgericht denken. Doordat de klasjes in kleine groepjes plaatsvinden is het goed mogelijk om uw kind te begeleiden in zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling. 

Het is niet verwonderend dat uw kleuter lang uit heeft gekeken naar het moment dat hij/zij welkom was op school. Het komt vaak voor dat de verwachtingen tegenvallen voor kinderen die voorlopen. Zij vervelen zich of voelen dat het onderwijsaanbod niet aansluit op hun behoeften en interesse. Dit is niet vreemd. Het is echter wel belangrijk dat uw kind uitdagingen tegenkomt. Uw kind heeft voldoende uitdaging nodig om zichzelf te kunnen ontplooien en ook voor het zelfbeeld. Kinderen met een voorsprong passen zich binnen 6 weken aan op school. Waarschijnlijk bent u al in gesprek geweest met de betreffende leerkrachten. Soms kan het ook prettig zijn om naast het schoolaanbod zelf op zoek te gaan naar een passend aanbod. Bij Alesco verzorgen we elke zaterdagmiddag een programma voor deze kleuters.

Het onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal in alle lessen, de kinderen houden zo eigenaarschap en geven zelf koers aan de richting die ze op willen binnen het thema. De docent heeft een begeleidende rol en volgt dus het kind maar begeleidt wel tot groei en ontwikkeling. Er wordt ook aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling, taalvaardigheid, executieve vaardigheden en de motorische ontwikkeling van uw kind.

Alesco biedt een kleuterplusklasje aan voor kleuters van vier tot zes jaar. Elke zaterdagmiddag van 12:00 tot 14:30 uur doorlopen de kleuters een thematisch programma welke zich richt op de interesses van uw kind.
De kinderen leren zo de basisvaardigheden die ze nodig hebben om ook in de toekomst zichzelf uit te kunnen dagen. Wekelijks staat er een ander programma klaar welke is afgestemd op de behoeften van uw kind. Geef het alstublieft twee weken van te voren aan als uw kind een les afwezig is, dan hebben wij de tijd om het programma weer op uw kind aan te passen. Bij veelvuldige afwezigheid krijgen kinderen die systematisch willen komen voorrang op de plek van uw kind.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.