Peuterplusklas

Kinderen leren door spel. Spelenderwijs leren is de beste basis die kinderen op deze leeftijd kunnen hebben voor hun toekomstig schoolsucces. Dit spel kan vanzelf ontstaan maar beter nog begeleid worden. Zeker voor kinderen met een voorsprong is het belangrijk dat dit spel niet inhoudsloos is maar ze prikkelt en uitdaagt om verder te denken. Bij Alesco gaan we uit van de interesses van het kind maar bieden we wel begeleiding aan zodat het kind spelenderwijs de wereld onderzoekt en ontdekt. Middels thema’s zoals de ruimte, het lichaam en de prehistorie worden er passende begeleidende activiteiten en spelletjes bedacht die inspelen op de behoefte van uw kind. Alesco biedt hiermee een leeromgeving die de ontwikkeling van uw kind uitdaagt, bijdraagt aan oplossingsgericht denken. Doordat de klasjes in kleine groepjes plaatsvinden is het goed mogelijk om uw kind te begeleiden in zijn/haar sociale en emotionele ontwikkeling. 

Het komt soms voor dat je beseft dat je peuter voorloopt op leeftijdsgenoten. Dit kan op meerdere gebieden opvallen of op een enkel onderdeel. Belangrijk is om van jongs af aan al voor voldoende uitdaging te bieden zodat ook deze kinderen leren om te groeien en om zichzelf uit te blijven dagen. Het is daarnaast voor de peuters ook fijn om onder gelijkgestemden te zijn, kinderen die ook denken zoals zij. Bij Alesco verzorgen we elke zaterdagochtend een programma voor de allerjongsten.

Het onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal in alle lessen, de kinderen houden zo eigenaarschap en geven zelf koers aan de richting die ze op willen binnen het thema. De docent heeft een begeleidende rol en volgt dus het kind maar begeleidt wel tot groei. Er wordt ook aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling, taalvaardigheid, executieve vaardigheden en de motorische ontwikkeling van uw kind.

Alesco biedt een peuterplusklasje aan voor kinderen van drie tot vier jaar. Voorwaarde is dat uw kind zindelijk is. Elke zaterdagochtend van half 9 tot 11 uur doorlopen de peuters een thematisch programma.
De kinderen leren zo de basisvaardigheden die ze nodig hebben om ook in de toekomst zichzelf uit te kunnen dagen. Wekelijks staat er een ander programma klaar welke is afgestemd op de behoeften van de kinderen. Geef het alstublieft twee weken van te voren aan als uw kind een les afwezig is i.v.m. de voorbereidingen van de les. Elke eerste maandag van de maand is er de mogelijkheid om telefonisch de vorderingen van uw kind met de leerkracht te bespreken, u schrijft zich dan in via de website. 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).