Wetenschappers

Kinderen zijn van nature al echte onderzoekers. Ze onderzoeken de wereld om hun heen en leren hier graag over. Bij Alesco krijgt uw kind handvatten voor het voeren van goed onderzoek. Zij leren om een goed onderzoek op te zetten en deze uit te voeren en te presenteren. Deze onderzoeken komen voort uit de interesse van uw kind maar passen wel binnen het thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld: Het menselijk lichaam, De Aarde, Corona, Prehistorie e.d.

Alesco biedt verschillende onderwijsactiviteiten aan om uw kind uit te dagen. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafdheid of een bijzonder talent hebben er behoefte aan om uitgedaagd te worden. Onze activiteiten zullen uw kind uitdagen tot groei en ontwikkeling. Het gebruik van spelletjes en activiteiten die bij het kind een onderzoekende houding stimuleren zijn hierbij het beste middel.

Voor kinderen uit groep 7 & 8 iedere zondagochtend van 9:00 – 11:00

Op 13 september, 2020 zal elke zondagmiddag van 15:00 – 17:00 uur de plusklas Wetenschappers starten. De kinderen leren om hun eigen onderzoeken uit te voeren vanuit de basisbeginselen van het wetenschappelijk onderzoek.

Alesco start dit schooljaar met de nieuwe plusklas Wetenschappers. Wetenschappers is voor kinderen uit groep 7 en 8.