Welkom bij Alesco!

Alesco is een kleinschalige praktijk in Leiden (grens Oegstgeest) met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en kansengelijkheid. Binnen de praktijk is er ruimte voor ondersteuning en begeleiding binnen elke fase van het hoogbegaafde kind. Naast de mogelijkheden tot diagnostiek (bijv. intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek), behandeling en begeleiding wordt er ook passend onderwijs ontwikkeld en aangeboden in de vorm van een externe plusklas. Door op een persoonlijke en laagdrempelige manier mee te denken met uw kind kan er afgestemde hulp geboden worden.

Door de ervaringen in het onderwijs en de GGZ kan de samenwerking met bijvoorbeeld school geoptimaliseerd worden. Met grote regelmaat lopen (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen vast, ondanks de potentie die juist deze doelgroep heeft. In de juiste omgeving, met het juiste aanbod en de juiste zorg en begeleiding komen deze kinderen tot groei. Vaak is de weg hiernaartoe hobbelig door complexe externe en interne factoren. Door een holistische benadering wordt er binnen Alesco gezocht naar datgene wat elk individu nodig heeft.

Kernwaarden van Alesco

three-children-wearing-face-masks-695963 Spelenderwijs leren
Niets is belangrijker voor het kind dan de wereld van het spel en creativiteit. Spelenderwijs ontdekken en onderzoeken de kinderen de wereld om hun heen. Op het moment dat kinderen in hun basisbehoeften zijn voldaan ontstaat er weer een nieuwsgierige en speelse blik op het leven.
Screen Shot 2020-07-11 at 12.53.25 Kindgericht
Interesses, behoeften en ervaringen van het kind staan centraal. Elk kind komt met zijn of haar eigen unieke verhaal waar naar geluisterd kan en mag worden. De boodschap is dat elk kind er mag zijn.
girls-on-desk-looking-at-notebook-159823 Veiligheid
Kinderen die afwijken van de norm voelen zich ook vaak anders en dat is eigenlijk helemaal niet nodig! Het zoeken naar een gevoel van veiligheid en zekerheid is voorwaardelijk en krijgt daarom de nodige aandacht. Bij Alesco komen (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld in contact met gelijkgestemden (peers). Een waardevolle ervaring en ontmoeting voor de rest van hun leven, waar regelmatig ‘gelijke’ vriendschappen uit ontstaan die voor lange tijd voortduren.
Screen Shot 2020-07-11 at 12.54.46 Groei
Kansengelijkheid gaat over het creëren van kansen om tot de meest wenselijke groei te komen. Kinderen die wat meer kunnen moeten ook wat meer aangeboden krijgen. Persoonlijke groei staat daarom centraal bij Alesco.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.