Tarieven Alesco 2023*

Intelligentieonderzoek (basis)
Afname van intelligentietest (3 t/m 20 jaar), inclusief intake (45 min), verslaglegging, terugrapportage en advies (45 min)**

 

€600

Voor alle overige onderzoeken (bijvoorbeeld didactisch onderzoek en sociaal emotioneel onderzoek), losse intake, afname, verslaglegging, terugrapportage, adviesgesprek e.d. €90 per uur
School
Overleg op school met leerkracht/IB (en ouders) / verslaglegging voor school (hier wordt een uur voor uitgetrokken)

€80 per uur
Ouderbegeleiding
Oudergesprek of ouderbegeleiding 45 minuten (inclusief voorbereiding en verslaglegging) €80 per uur
Behandeling (kind/systeem, inclusief voorbereiding en verslaglegging)***
Behandeling van 30 minuten €70
Behandeling van 45 minuten (gangbaar) €90
Behandeling van 60 minuten €115
**Diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek e.d.) en behandeling kunnen op dit moment per direct gestart worden.
***Voorafgaand aan de behandelingen vindt er een behandelintake plaats
Plusklassen (extern)
Plusklas proefles (eenmalig) €35 per les
Plusklas maandelijks bedrag* €60 per maand
Overleg vorderingen plusklas (overleg of verslaglegging) indien gewenst €70
Plusklassen (intern op school)
Plusklas aanbod vanuit het Ontwerpend en Onderzoekend leren €90 per uur exclusief voorbereiding, materiaal en overleg.
Afspraken afzeggen
*Deelname aan het plusklasaanbod betreft een vast maandbedrag welke onafhankelijk is van een vakantieperiode, afwezigheid door ziekte of iets dergelijks. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij afwezigheid van de docent zelf wordt er een inhaalles ingepland.
Mogelijkheden voor ouders met een laag inkomen. Wanneer u aantoonbaar niet beschikt over voldoende financiële middelen om hulp te bekostigen, neem dan contact op om een oplossing hiervoor te vinden.

Lesdagen plusklassen 2023*

De plusklassen starten in 2023 met de oneven weken, met uitzondering van de schoolvakanties**.

Week Thema
21 Bomen/Planten + Ondernemen
23 Ondernemen
25 Grieken en Romeinen
27 Lesvrij Zomervakantie
29 Lesvrij Zomervakantie 
31 Lesvrij Zomervakantie
33 Lesvrij Zomervakantie
35 Kunst
37 Kunst
39 Leidens Ontzet (thema!)
41 Lesvrij Herfstvakantie
43 Oude Egyptenaren
45 Oude Egyptenaren
47 Wetenschap
49 Wetenschap
51 Lesvrij kerstvakantie 

*Bij het inschrijven van uw kind gaat u akkoord met een opzegtermijn van een maand
** Maandelijkse betalingen lopen door in de vakantieperiode