Tarieven Alesco 2024
Intelligentieonderzoek volwassenen (WAIS-IV-NL)*

Intakegesprek

Afname en uitwerking onderzoek

Verslaglegging

Adviesgesprek

€750
Intelligentieonderzoek kinderen/jongeren (WISC-V-NL, WPPSI-IV-NL, IDS-2, KIQT+ (non-verbaal), Raven’s (non-verbaal))*

Intakegesprek (45 min)

Onderzoek naar de ontwikkeling, het gedrag en de persoonskenmerken die samengaan met hoogbegaafdheid

Afname en uitwerking onderzoek

Verslaglegging

Adviesgesprek (45 min)

€799
Didactisch onderzoek (IDS-2 Schoolse Vaardigheden, BOOM LVS: Rekenen-Wiskunde, Hoofdrekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling) €95 per uur
Sociaal emotioneel (BYI-2-NL, IDS-2 Sociaal emotionele taken, DESSA, FEEL-KJ, SCARED-NL, CDI-2) €95 per uur
Executieve functies (IDS-2 Executieve functies, BRIEF-2) €95 per uur
Aandacht en concentratie (TEA-Ch) €95 per uur
Prikkelverwerking (SP-2-NL) €95 per uur
Tweede adviesgesprek, overig aanvullend onderzoek (sociaal emotioneel, didactisch etc.), losse intake, verslaglegging, terugrapportage, adviesgesprek e.d. €95 per uur
School
Overleg op school met leerkracht/IB (en ouders) / verslaglegging voor school (hier wordt een uur voor uitgetrokken)
€95 per uur
Ouderbegeleiding
Oudergesprek of ouderbegeleiding 45 minuten (inclusief voorbereiding en verslaglegging) €95 per uur
Behandeling (kind/systeem, inclusief voorbereiding en verslaglegging)***
Behandeling van 30 minuten €70
Behandeling van 45 minuten (gangbaar) €95
Behandeling van 60 minuten €120
*Onderzoek dient minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd. In het geval er te laat wordt afgezegd zullen de kosten voor het reserveren van 3 uur (voor het afnemen van het onderzoek) in rekening worden gebracht. **Diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek e.d.) kan op dit moment per direct worden gestart.***Voorafgaand aan de behandelingen vindt er een behandelintake plaats.

 

Plusklassen (extern)
Plusklas proefles (eenmalig) €50 per les
Plusklassen €42 per les
Overleg vorderingen plusklas (overleg of verslaglegging) indien gewenst €85
Afspraken afzeggen
*Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Bij afwezigheid van de docent zelf wordt er een inhaalles ingepland. Bij afwezigheid van uw kind door ziekte of iets dergelijks wordt geen restitutie geboden.
Mogelijkheden voor ouders met een laag inkomen. Wanneer u aantoonbaar beschikt over onvoldoende financiële middelen om hulp te bekostigen, neem dan contact op om een oplossing hiervoor te vinden.

Lesdagen plusklassen 2024*

De plusklassen starten in 2024 met de oneven weken, met uitzondering van de schoolvakanties**.

Week
1 6 of 7 januari
3 20 of 21 januari
5 3 of 4 februari
7 Lesvrij

Voorjaarvakantie

9 2 of 3 maart
11 16 of 17 maart
13 30 of 31 maart
15 13 of 14 april
17 Lesvrij

Meivakantie

19 11 of 12 mei
21 25 of 26 mei
23 8 of 9 juni
25 22 of 23 juni
27  

Lesvrij

Zomervakantie

29 Lesvrij

Zomervakantie

31 Lesvrij

Zomervakantie

33 Lesvrij

Zomervakantie

35 31 augustus of 1 september

** Maandelijkse betalingen geschieden vooraf en zijn afhankelijk van het aantal aangeboden lessen in de betreffende maand

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).